Những điểm cần lưu ý về việc nhập cảnh và lưu trú

Với các công dân nước ngoài khi nhập cảnh vào nhật bản Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản sẽ tham gia trực tiếp vào nhiều việc như kéo dài thời gian lưu trú, thay đổi tư cách lưu trú và rời khỏi Nhật Bản. 

  

Những thủ tục cần thiết bao gồm này là như thủ tục khi hạ cánh xuống sân bay, đi học, đi làm, kết hôn, ly hôn.. là những dấu mốc quan trọng và cũng một phần quyết định số phận của bạn. 

  

  

  

Và đây là những điểm cần lưu ý. 

  

  

  

Điều mà Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản ghét nhất là những hồ sơ sai và nộp tài liệu giả. 

  

  

  

Đừng bao giờ làm điều này. 

  

  

  

Thông qua các hành vi đó lấy tư cách lưu trú thuộc vào tội lưu trú bất hợp pháp, 

  

Kiếm lợi từ việc lấy tư cách lưu trú bất hợp pháp cũng là một tôi một tội. 

  

 

Các tài liệu đã nộp sẽ được chia sẻ dữ liệu với Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản và Cục quản lý xuất nhập cảnh khu vực (8 cục), văn phòng chi nhánh (7 cục), văn phòng chi nhánh (61 địa điểm) và trung tâm xuất nhập cảnh (2 địa điểm) trên toàn quốc.Những tài liệu đó sẽ được ghi chép , lưu trữ cho những lần nộp hồ sơ sau này. 

  

Khi bạn nộp đơn cho một cục nhập cảnh khác thì cũng tương tự. 

  

  

  

Chúng tôi sẽ không hợp tác với những trường hợp nộp đơn giả hay nộp tài liệu giả. 

  

Bạn nghĩ việc không phạm tội là không có được lợi ích? 

  

  

  

Nền hành chính của Nhật Bản rất phát triển và thông tin cá nhân của bạn sẽ tương đối được nắm rõ. 

  

Việc nộp giấy tờ và hồ có thể dễ dàng bị phát hiện và vô tình gây ấn tượng xấu với cơ quan hành chính. 

  

  

  

Luật Kiểm soát Nhập cư và Tị nạn quy định rằng Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể gia hạn thời gian lưu trú, thay đổi tình trạng cư trú hoặc xin tư cách lưu trú. 

  

Quy định có thể”cho phép” với những trường hợp có lí do hợp lí. 

Và những trường hợp không có lí do chính đáng sẽ phải chờ quyết định của bộ tư pháp.  

  

Tòa án cũng thừa nhận điều đó. 

  

  

Cơ quan hành chính cũng sẽ bị từ chối nếu bị phát hiện nộp hồ sơ và tài liệu giả. 

  

  

  

Nếu bạn đã lỡ vi phạm luật pháp Nhật Bản, bạn nên viết một văn bản thành thật khai báo, hối lỗi, trình bày lý do tại sao bạn làm như vậy, tình trạng hiện tại và dự định sau này sau đó nộp. 

  

Bạn cũng nên nhờ những người xung quanh tập hợp ý kiến về cuộc sống hiện tại và nhiều vấn đề có thể hỗ trợ cho cuộc sống sau này vào một văn bản và nộp đi. 

  

  

  

  

  

 quan hành chính có quyền quyết định rộng rãi có nghĩa là có thể thực hiện quyền tùy theo sự hối cải những lý do bất hợp pháp trong quá khứ, có tính đến các tình tiết được tuyên bố ở đây. 

  

Mong sự quy định này, không có sự gian dối và đi thẳng đến thủ tục. 

  

  

  

Đừng quên rằng các tài liệu bạn nộp sẽ được giữ nguyên và sẽ tiếp tục được tham khảo.