Bạn đã tốt nghiệp những vẫn chưa tìm được việc làm.
Bạn muốn tìm một công việc để ở lại nhật nhưng vẫn chưa biết phải làm sao

Du học sinh đã tốt nghiệp đại học, chuyên môn không thể ở lại Nhật Bản với tư cách “du học sinh". 

 

Đã tốt nghiệp và ở lại Nhật Bản từ "3 tháng trở lên"thì tư cách lưu trú "Du học sinh" có thể bị thu hồi.  

  

Việc tự tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp cũng giống như bạn không tuân theo hoạt động theo tình trạng cư trú và bạn đang ở lại để làm công việc khác và dĩ nhiên bạn cũng có thể bị thu hồi tư cách lưu trú. 

  

(Tuy nhiên, sẽ "trừ một số trường hợp có lý do chính đáng") 

  

Theo nguyên tắc, đến trước khi tốt nghiệp bạn phải quyết định công việc và nơi làm việc để thay đổi tư cách lưu trú. 

  

(Tuy nhiên, ngay cả khi đã nhận được quyết định làm việc, bạn cũng không thể an tâm. 

Quyết định làm việc đó có thể bị bỏkhông thể quay lại với tư cách lưu trú ban đầu..giống như việc bạn vẫn chưa quyết định công việc của mình. ) 

  

Vậy nếu bạn chưa kiếm được việc làm phải thì sao? 

  

Đối với những du học sinh "cũ", việc thay đổi tư cách cư trú thành "visa hoạt động đặc biệt" nhằm mục đích giúp học sinh có thời gian tìm kiếm công việc. 

  

Được gọi là” tư cách lưu trú đặc biệt nhằm mục đích tìm kiếm việc làm” 

  

Theo nguyên tắc, thời gian lưu trú của tư cách lưu trú này là "6 tháng", và có thể được gia hạn lên đến một năm sau khi tốt nghiệp. 

Nói cách khác, bạn có thể ở lại Nhật Bản với mục đích tìm việc làm trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp. 

  

Trong thời gian này, bạn có thể làm việc 28 giờ một tuần bằng cách nộp đơn có nguyện vọng làm việc ("Cho phép toàn diện đối mọi bằng cấp") 

  

Ngoài ra, trường hợp đặc biệt, khi bạn được giới thiệu việc làm, bạn có thể ở lại Nhật Bản trong vòng 1 năm rưỡi sau khi tốt nghiệp. 

Bắt buộc phải quyết định công việc sau 1 năm và 1 năm rưỡi sau khi tốt nghiệp. 

  

Ví dụ: bạn tốt nghiệp đại học vào tháng 9 năm 2020, nhận được quyết đinh công việc vào tháng 8 năm 2021 và vào làm tại công ty vào tháng 4 năm 2022 trước thời gian đợi việc bạn vẫn có thể làm việc bán thời gian 28 tiếng 1 tuần.