Về tư cách lưu trú 

Đối với người nước ngoài sống tại nhật, tư cách lưu trú là điều rất quan trọng. 

 

Mỗi người đều có tư cách lưu trú riêng và thời hạn lưu trú khác nhau. 

Đây được gọi là nguyên tắc lưu trú 

 

Nếu tư cách lưu trú bị mất đồng nghĩa với việc bạn bị trục xuất về nước và không thể ở lại nhật bản 

 

Nói cách khác cuộc sng, công việc, các mi quan hệ, gic mơ mà bạn muốn có trong tương lai đều có thể bị phá huỷ 

Bạn sẽ bị tách ra khỏi nhật bản 

 

Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về sự quan trọng của tư cách lưu trú 

 

Visa có nghĩa là gì? 

  

  

  

Về mặt pháp lí được gọi là “thị thực”. 

  

Về nguyên tắc, người nước ngoài dự định đến Nhật Bản phải có hộ chiếu hợp lệ (Theo luật kiểm soát  nhập cư và tị nạn, Điều 3, Đoạn 1, Khoản 1), khi hộ chiếu đã hợp lệ bạn sẽ được nhân viên lãnh sự cấp “thị thực”.Và “thị thực” đó gọi là visa. 

  

Thị thực "xác nhận" rằng hộ chiếu mà người nước ngoài sở hữu là hợp lệ và được cấp hợp pháp bởi chính phủ có thẩm quyền, và việc nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài vào Nhật Bản được nêu trên thị thực. 

  

  

  

Chỉ có thể xin thị thực tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.Việc xin thị thực sau khi đến nhật là không thể. 

  

Và sự cấp phép sẽ thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. (Luật Thành lập Bộ Ngoại giao, Điều 4, Số 13) 

  

  

  

Nói cách khác, thị thực có nghĩa là Bộ Ngoại giao "xác nhận" việc sở hữu hộ chiếu hợp lệ và "tiến cử" nó với Bộ Tư pháp (thanh tra xuất nhập cảnh). 

  

Sẽ được sử dụng sau khi nhập cảnh và sẽ không phải là cơ sở cho việc cư trú của người nước ngoài sau đó. 

  

  

  

Thông thường chúng ta hay gọi, "gia hạn thời gian lưu trú" là “gia hạn visa” 

  

Tuy nhiên, không có cái gọi là "gia hạn visa”.Chính xác được gọi là “gia hạn thời gian lưu trú” 

 Xin hãy lưu ý về vấn đề này. 

 

 

サイドメニュー