स्कूलले भर्ना शुल्क  शिक्षण शुल्कहरू फिर्ता गर्न सम्भव ?

स्कूलले भर्ना शुल्क  शिक्षण शुल्कहरू फिर्ता गर्न सम्भव ? 

तपाईं प्रवेश शुल्क  शिक्षण शुल्क तिरे पछि स्कूल जान सक्नुहुन्न  

हुन सक्छ तपाईं स्कूल भर्ना शुल्क  शिक्षण शुल्क फिर्ता गर्न स्कुललाइ सोध्न सक्नुहुन्छ?   

यस् बरे दालतले शिक्षण शुल्कको बारेमा विभिन्न नियम  निर्णय गर्दछ 

 प्रवेश शुल्क 

• शिक्षण शुल्क 

 

                     प्रवेश शुल्कको बारेमा  

श्वविद्यालयले भुक्तानी फिर्ता नगर्न विशेष सम्झौता भएको भए पनि आफ्नो नामांकन भुक्तान गरेका विद्यार्थीहरूलाई भुक्तानी फिर्ता गर्न बाध्य हुनेछैन 

दुर्भाग्यवश भर्ना शुल्कका लागि फिर्ताको लागि सोध्न गाह्रो हुन सक्छ 

 

                  • शिक्षण बारेमा 

 एउटा सामान्य नियमको रूपमा विश्वविद्यालयले भर्ती अनुबन्ध रद्द गर्नका लागि  अप्रिल  भन्दा पहिले ट्युसन शुल्क फिर्ता गर्न बाध्य हुनेछ 

  • तर सिद्धान्तमा विश्वविद्यालयले त्यो बिन्दु पछि रद्दको समयमा फिर्ता गर्न बाध्य हुनेछैन। 

अर्को शब्दहरूमा यदि तपाइँ स्कूललाई ​​बताउनुहुन्छ कि तपाइँ मार्च ३१ मा स्कूलमा भाग लिनुहुन्न  तपाइँको स्कूल शुल्क फिर्ता  

Contents